יוסף קלינשפיז

מועמדי המפלגה
ראשי / מועמדי המפלגה / יוסף קלינשפיז

מצטרפים לציונות הדתית.
יחד בוחרים דרך

הפרטים שלך

היעד שלי 10
התומכים שלי 1
0%
התומכים שלי 1