הצטרפו אל מועמדי המפלגה

ראשי / מועמדי המפלגה
היעד שלנו 7,760
התומכים שלנו 1,732
22%
התומכים שלנו 1,732

מצטרפים לציונות הדתית.
יחד בוחרים דרך

הפרטים שלך