הצטרפו אל מועמדי המפלגה

ראשי / מועמדי המפלגה
היעד שלנו 9,120
התומכים שלנו 5,160
56%
התומכים שלנו 5,160

מצטרפים לציונות הדתית.
יחד בוחרים דרך

הפרטים שלך