הצטרפו אל  בית שאן

מצטרפים לציונות הדתית.
יחד בוחרים דרך

הפרטים שלך

השגרירים שלנו

שחר הרשטיק

010

אליצור

110

אורי פאסי

010

יהונתן מיבסקי

025