הצטרפו אל בית שאן

מצטרפים לציונות הדתית.
יחד בוחרים דרך

הפרטים שלך

השגרירים שלנו

אברהם שפירא

010

אופיר עזרן

025

אשר בן שושן

010

יואב

010

משה ביטון

010

יהודה דיין

010