קריטריונים ונהלי ההצבעה לבחירות המקדימות במפלגה

היכן מצביעים, במי מותר לבחור? וגם ומתי נסגרות הרשימות?

בטפסים הבאים תוכלו למצוא את הפרטים המלאים, על מנת לאפשר תהליך בחירות מקדימות במפלגה  תחת שקיפות מלאה